Welcome, Guest OR Login

नेपाली

जेष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति, २०५८

जेष्ठ नागरिक नीति
क. ज्येष्ठ नागरिकहरुको ज्ञान, सीप र योग्यताको कदर गरी यसको उपभोग गर्ने कार्यक्रम नेपाले सरकार र अन्य संघ संस्थामार्फत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न रगराउन लगाउने ।
ख. ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा र उनीहरुको हकहितको कानूनतः प्रत्याभूति गराउन आवश्यक ऐन कानूनहरुको निर्माण र भएका ऐन कानून्हरुमा संशोधन एवं परिमार्जन गराउने ।
ग. ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई परिवार र समाजमा आदर सम्मान प्रदान गर्न गराउन व्यक्ति, परिवार, संघ– संस्थाहरुलाई अभिमुख गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्

Click here for detail