नेपाली

नेपाल कृषि प्रसार रणनीति, २०६३

उद्देश्यहरु
(क) सहभागितामूलक दिगो जीविकोपार्जन विश्लेषणका लागि कृषक र कृषि प्रसार निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र निम्न विषयमा केन्द्रित रहने किसिमको रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने ः
अ) पूँजीगत सम्पत्तिमा सुधार,
आ) जोखिम न्यूनिकरण र
इ) संरचना र प्रक्रियाहरुमा परिवर्तत ।
(ख) कृषि प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुबीच साझेदारी र बहुपक्षीय सहकार्यबाट ः
(अ) गरिबमुखी सेवा प्रदान गर्नमा जोड दिने,
(आ) परम्परागत कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पहल गर्न, र
(इ) व्यावसायिक कृषिको

Click here for detail
Source: www.agriextension.gov.np