नेपाली

राष्टिय सिमसार नीति

सिमसारको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग सम्बन्धी नीतिः
१) सिमसार सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको तथ्यांक सूची तयार गर्ने,
२) सिमसार व्यवस्थापन र बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सूचना एवं तथ्यांकहरू संकलन गरी सिमसारको महत्व र फाइदाहरूको पहिचान गर्ने,
३) महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अवस्थाका आधारमा मान्यता दिने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
४) सिमसारका स्रोतहरूको दिगो उपयोग र यसको संरक्षणलाई बढावा दिने किसिमको आयोजनाका लागि रकम छुट्याउने ।...

Click here for detail