नेपाली

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२

 

रणनीति


पूर्ण तथा आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त आवासीय, सामुदायिक एवं सरकारी भवन, प्राचीन स्मारक समेतका संरचनाहरुको प्राकृतिक विपदप्रतिरोधक हुने गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको उपयुक्त प्रविधि अपनाई जीर्णाेद्वार, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण एकिकृत तवरबाट गर्ने।

Click here for detail
Source: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण; नेपाल सरकार