जनसंख्या

Population by Caste/Ethnic Group in 2001 & 2011

        % of Total Population of respective Census Year
S. No. Caste Total Male Female 2011 2001 
1 Chhetri 4,398,053 2,098,534 2,299,519 16.600 15.805
2 Brahman-Hill 3,226,903 1,546,082 1,680,821 12.180 12.739
3 Magar 1,887,733 874,416 1,013,317 7.125 7.136
4 Tharu 1,737,470 852,969 884,501 6.558 6.746
5 Tamang 1,539,830 744,868 794,962 5.812 5.640
6 Newar 1,321,933 642,352 679,581 4.989 5.477
7 Kami 1,258,554 585,008 673,546 4.750 3.941
8 Musalman## 1,164,255 584,754 579,501 4.394 4.292
9 Yadav 1,054,458 544,370 510,088 3.980 3.938
10 Rai 620,004 293,907 326,097 2.340 2.793
11 Gurung 522,641 238,861 283,780 1.973 2.391
12 Damai/Dholi 472,862 219,297 253,565 1.785 1.717
13 Thakuri 425,623 204,043 221,580 1.606 1.470
14 Limbu 387,300 180,504 206,796 1.462 1.581
15 Sarki 374,816 172,438 202,378 1.415 1.403
16 Teli 369,688 191,633 178,055 1.395 1.339
17 Chamar, Harijan, Ram 335,893 169,206 166,687 1.268 1.186
18 Koiri 306,393 157,846 148,547 1.156 1.105
19 Musahar 234,490 118,080 116,410 0.885 0.758
20 Kurmi 231,129 119,710 111,419 0.872 0.936
21 Sanyasi 227,822 107,976 119,846 0.860 0.876
22 Dhanuk 219,808 110,371 109,437 0.830 0.828
23 Dusadh/Paswan/Pasi 208,910 105,910 103,000 0.789 0.697
24 Mallah 173,261 88,058 85,203 0.654 0.510
25 Kewat 153,772 76,353 77,419 0.580 0.602
26 Kathbaniya 138,637 72,508 66,129 0.523 0.558
27 Brahman-Terai 134,106 69,468 64,638 0.506 0.592
28 Kalwar 128,232 67,545 60,687 0.484 0.508
29 Kanu 125,184 65,696 59,488 0.472 0.421
30 Kumal 121,196 57,525 63,671 0.457 0.437
31 Gharti/Bhujel 118,650 56,164 62,486 0.448 0.517
32 Hajam/Thakur 117,758 60,702 57,056 0.444 0.432
33 Rajbanshi 115,242 56,411 58,831 0.435 0.421
34 Sherpa 112,946 54,424 58,522 0.426 0.680
35 Dhobi 109,079 55,724 53,355 0.412 0.323
36 Tatma 104,865 52,408 52,457 0.396 0.337
37 Lohar 101,421 51,218 50,203 0.383 0.363
38 Khatwe 100,921 49,449 51,472 0.381 0.330
39 Sudhi 93,115 47,655 45,460 0.351 0.395
40 Danuwar 84,115 39,986 44,129 0.317 0.234
41 Haluwai 83,869 43,106 40,763 0.317 0.222
42 Majhi 83,727 40,722 43,005 0.316 0.319
43 Baraee 80,597 41012 39,585 0.304 0.156
44 Bin 75,195 37,720 37,475 0.284 0.082
45 Nuniya 70,540 36,447 34,093 0.266 0.294
46 Chepang/Praja 68,399 34,620 33,779 0.258 0.230
47 Sonar 64,335 32,938 31,397 0.243 0.638
48 Kumhar 62,399 31,983 30,416 0.236 0.239
49 Sunuwar 55,712 26,758 28,954 0.210 0.419
50 Bantar 55,104 27,087 28,017 0.208 0.158
51 Kahar 53,159 27,146 26,013 0.201 0.152
52 Santhal/Satar 51,735 25,540 26,195 0.195 0.188
53 Marwari 51,443 27,040 24,403 0.194 0.193
54 Kayastha 44,304 22,830 21,474 0.167 0.203
55 Rajput 41,972 22,349 19,623 0.158 0.213
56 Badi 38,603 18,298 20,305 0.146 0.020
57 Dhagar/Jhagar 37,424 18,123 19,301 0.141 0.184
58 Gangai 36,988 18,385 18,603 0.140 0.138
59 Lodh 32,837 16,639 16,198 0.124 0.109
60 Badhae 28,932 14,962 13,970 0.109 0.202
61 Thami 28,671 13,913 14,758 0.108 0.101
62 Kulung 28,613 13,887 14,726 0.108  
63 Bangali 26,582 14,914 11,668 0.100 0.043
64 Bhediyar/Gaderi 26,375 13,375 13,000 0.100 0.078
65 Dhimal 26,298 12,114 14,184 0.099 0.086
66 Yakkha 24,336 11,440 12,896 0.092 0.075
67 Ghale 22,881 10,525 12,356 0.086  
68 Tajpuriya 19,213 9292 9,921 0.073 0.058
69 Khawas 18,513 8,827 9,686 0.070  
70 Darai 16,789 7,836 8,953 0.063 0.065
71 Mali 14,995 7,628 7,367 0.057 0.050
72 Dhunia 14,846 7,315 7,531 0.056 0.005
73 Pahari 13,615 6,670 6,945 0.051 0.051
74 Rajdhob 13,422 6,794 6,628 0.051  
75 Bhote 13,397 6,350 7,047 0.051 0.085
76 Dom 13,268 6,668 6,600 0.050 0.039
77 Thakali 13,215 6,157 7,058 0.050 0.057
78 Kori 12,276 6,399 5,877 0.046  
79 Chhantel/Chhantyal 11,810 5,245 6,565 0.045 0.043
80 Hyolmo 10,752 5,115 5,637 0.041 0.003
81 Bote 10,397 5,019 5,378 0.039 0.035
82 Rajbhar 9,542 4,884 4,658 0.036 0.107
83 Brahmu/Baramu 8,140 3,681 4,459 0.031 0.032
84 Punjabi/Sikh 7,176 3,722 3,454 0.027 0.013
85 Nachhiring 7,154 3,524 3,630 0.027  
86 Yamphu 6,933 3,328 3,605 0.026  
87 Gaine 6,791 3,250 3,541 0.026 0.030
88 Chamling 6,668 3,078 3,590 0.025  
89 Aathpariya 5,977 2,687 3,290 0.023  
90 Jirel 5,774 2,770 3,004 0.022 0.023
91 Dura 5,394 2,410 2,984 0.020 0.023
92 Sarbariya 4,906 2,465 2,441 0.019  
93 Meche 4,867 2,265 2,602 0.018 0.017
94 Bantaba 4,604 2,163 2,441 0.017  
95 Raji 4,235 2,044 2,191 0.016 0.011
96 Dolpo 4,107 1,968 2,139 0.016  
97 Halkhor 4,003 2,058 1,945 0.015 0.016
98 Byangssi 3,895 1,904 1,991 0.015 0.009
99 Amat 3,830 1,929 1,901 0.014  
100 Thulung 3,535 1,748 1,787 0.013  
101 Lepcha 3,445 1,749 1,696 0.013 0.016
102 Patharkatta/Kuswadia 3,182 1,587 1,595 0.012 0.002
103 Mewahang 3,100 1,474 1,626 0.012  
104 Bahing 3,096 1,444 1,652 0.012  
105 Natuwa 3,062 1,562 1,500 0.012  
106 Hayu 2,925 1,401 1,524 0.011 0.008
107 Dhankar/Kharikar 2,681 1,353 1,328 0.010  
108 Lhopa 2,624 1,286 1,338 0.010  
109 Munda 2,350 1,064 1,286 0.009 0.003
110 Dev 2,147 1,145 1,002 0.008  
111 Dhandi 1,982 1,013 969 0.007  
112 Kamar 1787 899 888 0.007 0.039
113 Kisan 1,739 831 908 0.007 0.013
114 Sampang 1,681 780 901 0.006  
115 Koche 1,635 823 812 0.006 0.006
116 Lhomi 1,614 726 888 0.006  
117 Khaling 1,571 720 851 0.006  
118 Topkegola 1,523 727 796 0.006  
119 Chidimar 1,254 651 603 0.005 0.054
120 Walung 1,249 641 608 0.005 0.005
121 Loharung 1,153 566 587 0.004  
122 Kalar 1,077 522 555 0.004  
123 Raute 618 320 298 0.002 0.003
124 Nurang 278 110 168 0.001 0.077
125 Kusunda 273 123 150 0.001 0.001
126 Adibasi/Janajati** 1,228 598 630 0.005 0.023
127 Unidentified Caste/Ethnic Group*** 15,277 7,526 7,751 0.058 1.019
128 Dalit/Unidentified Dalit* 155,354 74,312 81,042 0.586 0.763
129 Terai Others 103,811 53,882 49,929 0.392  
130 Foreigner 6,651 3,711 2,940 0.025  

According to Census 2011 Total Population of Nepal is 26494504 and Census 2001 result 22736934 has been taken for calculating the percentage of caste in the respective census year

*Dalit Others **Janajati Others ***Unidentified Others 

##Includes Churaute in 2001 data

Source: Central Bureau of Statistics Census Reports 2001 & 2011